Förbundet

Västmanlands Innebandyförbund

Vasagatan 75, 722 23 Västerås

Kanslipersonal

Paul Hellquist

Distriktslagsansvarig

Styrelsen

Richard Lind

Ordförande

Lars Svensson

Vice Ordförande

Micke Eriksson

Ledamot

Anders Ljung

Ledamot

Fernando Rocabado

Ledamot

Kenneth Söderberg

Ledamot

Per Andreasson

Suppleant

Pentti Forsström

Suppleant

Hans Eriksson

Ledamot

Valberedningen

Jürgen Michael

Ordförande

Victor Öberg

Ledamot

Jonas Edberg

Ledamot

Tävlingskommittéen

Micke Johnsson

Ordförande

Patrik Nordvall

ledamot

Micke Eriksson

Ledamot

Stefan Karlsson

Ansvarig Tjänsteman Tävling

Domarkommittéen

Thomas Kallin

Domaransvarig

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS